لینک های دسترسی

عساکر عراقي دفتر صدر را در بصره محاصره کرده اند.


عساکر عراقي دفتر پيروان مقتدي الصدر، ملاي شيعه را در بصره محاصره کرده و آنها را از برگزاري نماز جمعه بازداشتند.

تورن جنرال عبدالکريم خلف، سخنگوي وزارت داخلۀ عراق گفت هدف اين عمليات صرف آزاد کردن دفتريست که آن گروۀ سياسي بطور غير منصفانه اي اشغال کرده بود.

پيروان صدر ميگويند به آنها ۴۸ ساعت وقت داده شده تا محل را ترک کنند.

از جنگ بين عساکر عراقي و پيروان صدر گزارشي داده نشده است.

اين مقابله تقريباً يک ماه بعد ازان صورت ميگيرد که نوري المالکي، صدراعظم سرکوبي مليشياي اردوي مهدي مربوط صدر را در بصره آغاز کرده، تصادمات خشونتباري را در سراسر شهرهاي جنوبي و در بغداد سبب گرديد.

قواي نظامي ايالات متحده هشدار ميدهد که اطلاعات استخباراتي اي در اختيار دارد که حاکيست تندروان القاعده در عراق در نظر دارند در آيندۀ نزديک در بغداد بم گزاري انتحاري را براه اندازند. اين بيانيه که امروز صادر شد يک هشدار غير معمول قواي نظامي است که ميگويد باساس استخبارات معتبر صادر گرديده است.

XS
SM
MD
LG