لینک های دسترسی

مخالفين حکومت زمبابوي: از انتخابات باينطرف ۱۰ نفر در خشونت ها کشته شده اند.


جنبش براي تغير ديموکراتيک، حزب مخالف حکومت زمبابوي ميگويد در خشونت هاي سياسي از وقت انتخابات مورد منازعۀ ماۀ گذشته باينطرف ۱۰ نفر کشته شده اند.

يک سخنگوي حزب امروز اين تلفات را گزارش داد.

آراي انتخابات ۲۹ مارچ از ۲۳ حوزه شمارش مجدد ميشود. شمارش مجدد کافيست که بطور بالقوه نتايج انتخابات پارلماني را که مخالفين برده بودند، معکوس سازد.

مخالفين ميگويند شمارش مجدداً عميقاً ناقص و مغاير قانون است.

مورگن چنگيراي، کانديد مخالفين براي رياست جمهوري طي مصاحبه اي با تلويزيون الجزيره گفت شمارش مجدد کوشش حزب حاکم زانو پي اف مربوط رابرت موگابي، رئيس جمهور براي بدست آوردن آن کرسي هاي پارلمان است که در انتخابات از دست داده بود.

کميسيون انتخابات هنوز هم نتايج انتخابات رياست جمهوري را که جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد آقاي چنگيراي، آقاي موگابي را شکست داده، افشا ننموده است.

XS
SM
MD
LG