لینک های دسترسی

پاپ بندکت از محل حملۀ ۱۱ سپتمبر در نيويارک ديدن کرد.


پاپ بندکت، در آخرين روز بازديدش از ايالات متحده در نيويارک براي قربانيان و عملۀ نجات حملۀ دهشت افگني ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ دعا کرد.

پاپ در ساحۀ حملۀ دهشت افگني بر مرکز تجارت جهاني نيويارک مراسم دعاخواني را براه انداخت. او متعاقباً با تقريباً ۲۵ نفري که ازان حمله جان بسلاميت برند و نمايندگان خانواده هاي قربانيان بطور انفرادي ملاقات کرد.

پاپ همچنان در طول روز در ستوديوم بيسبال در نيويارک مراسم دعاخواني را برپا خواهد کرد. انتظار ميرود در حدود ۵۵ هزار نفر اشتراک کنند.

بروز شنبه، پاپ در کتدرال تاريخي سنت پاتريک نيويارک براي تقريباً سه هزار کشيش، اسقف و کاردينال مراسم دعاخواني را براه انداخت. بندکت به کشيش ها اطمينان داد که در مجادلۀ آنها بخاطر التيام خسارات ناشي از سؤ رفتار جنسي کشيشان با آنها نزديکي روحاني دارد.

XS
SM
MD
LG