لینک های دسترسی

قواي نيپالي ميتوانند احتجاج کنندگان را هنگام انتقال مشعل المپيک در قلۀ ايورست هدف گلوله باري قرار دهند.


پوليس نيپال ميگويد به آنها هدايت داده شده که بمنظور متوقف ساختن احتجاجات ضد چين حين انتقال مشعل المپيک به قلۀ ايورست اجازه دارند تا از قوۀ کشنده کار بگيرند.

وزير داخلۀ نيپال ميگويد پوليس و عساکري که در کوۀ هماليه مستقر هستند اجازه دارند در صورتي که احتجاجات خشونت بار شود، گلوله باري نمايند.

کوهنوردان چيني در نظر دارند در روزهاي اول ماۀ مي اين مشعل را بقلۀ ايورست ببرند. از تاريخ اول تا دهم مي ساير کوهنوردان اجازه نخواهند داشت که بقلۀ ايورست بالا شوند.

در عين زمان، مقامات آستراليائي در کانبيرا، پايتخت آن کشور موانع بزرگي را اعمار ميکنند تا از مشعل المپيک بمقابل تقريباً ده هزار مظاهره چي طرفدار تبت و مخالف چين حفاظت کرده باشند. قرار است مشعل بروز پنجشنبه به کانبيرا مواصلت کند.

مشعل المپيک در سيزدهمين توقف در سفر دوردنيا براي بازيهاي المپيک بيجنگ، در ماليزياست.

XS
SM
MD
LG