لینک های دسترسی

کشته شدن ۹ طالب و شش فرد پليس در قندهار


مقامات افغانستان ميگويند يکروز بعداز آنکه شش فرد پليس طي حملۀ بر يک نقطۀ تفتيش در ولايت قندهار کشته شد، قواي پليس افغانستان نه تندرو طالب را امروز سه شنبه به قتل رسانيدند.

تندروان طالب روز دوشنبه بيک نقطۀ تفتيش قواي پليس در ولايت قندهار در نزديک سرحد پاکستان حمله کرده بودند.

عبدالرازق يک قوماندان پليس در منطقه گفت حدود ۲۰۰ فرد پليس که در جستجوي حمله کنندگان بودند با تندروان در گير شده و نه طالب را به قتل رسانيدند.

در عين زمان مقامات درو لايت هرات ميگويند آنها متعقدند که تندروان دو کارمند خارجي مربوط يک کمپني امنيتي امريکايي را اختطاف کرده اند.

پليس ميگويد، کارمندان نيپالي وهندي عصر روز دوشنبه در حاليکه از ولسوالي ادرسکن عبور ميکردند مفقود شده اند. رانندۀ آنها نيز لادرک است .

در ساير خبر ها قوماندان امريکايي مربوط قواي تحت رهبري ناتو در افغانستان مي گويد، عساکر افغان بايد بتوانند تا سال ۲۰۱۱ بخش عمدۀ وظايف نظامي کشور شانرا بعهده گيرند و به عساکر بين المللي اجازه دهند تا خروج از افغانستان را آغاز کنند.

جنرال دن مک نيل در مصاحبۀ با روز نامۀ نيويارک تايمز که روز دوشنبه چاپ شده گفته است که قواي نظامي وامنيتي افغانستان در جريان سال گذشته بکمک ناتو توانسته تاوظايف امنيتي کابل را در دست گيرد.

موضوُع شموليت ناتو در افغانستان باعث کشيدگي هايي در داخل آن پيمان شده است . بعضي کشور هاي عضو ناتو در مورد اعزام ويا اجازه دادن به عساکر شان در مناطقي که فعاليتهاي تندروان طالب زياد است، بي ميل بوده اند.

XS
SM
MD
LG