لینک های دسترسی

پاکستان و افغانستان تعهد شان را بمبارزه عليۀ دهشت افگني تجديد کردند.


پاکستان و افغانستان تعهد شان را بمبارزه عليۀ دهشت افگني و تقويۀ روابط ذات البيني تجديد کردند.

اين اعلاميه امروز بعد از مذاکره بين يوسف گيلاني، صدراعظم پاکستان و رنگين دادفر سپنتا، وزير خارجۀ افغانستان در اسلام آباد منتشر شد.

هردو جانب اهداف شان را براي تقويۀ همکاري اقتصادي تائيد کرده گفتند هر کشور بر کشور ديگري منحيث همسايه تاثير قوي دارد. آنها همچنان جرگۀ مجوزۀ صلح را بشمول نمايندگان افغانستان و پاکستان جهت بحث روي ثبات منطقه مورد بحث قرار دادند.

روابط بين اين دو کشور همسايه متشنج بوده و هر حکومت طرف مقابل را به پناه دادن به افراطيون و تحريک خشونت از فراز سرحد متهم ميکند.

XS
SM
MD
LG