لینک های دسترسی

پادشاۀ اردن: مذاکرات اسرائيل و فلسطينيان بر اساسات واضح، چهارچوب زماني بنا شود.


ملک عبدالله، پارشاۀ اردن به جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده گفته است که مذاکرات بين فلسطينيان و اسرائيل بايد بر اساسات واضح و چهارچوب زماني معين بنا شود.

آقاي بش امروز بطور خصوصي چاي صبح را با ملک عبدالله صرف کرد. آقاي بش همچنان در هفتۀ جاري با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان ملاقات خواهد کرد.

سفارت اردن در واشنگتن ميگويد پادشاۀ اردن از همۀ جوانب خواستار شد تا به تعهدات شان وفا کرده و بر اساساتي که در کنفرانس سران روي شرق ميانه در اناپوليس ميري لند توافق شده بود، اعمار نمايند.

ملک عبدالله از مساعي حکومت بش براي حل و فصل منازعۀ اسرائيل و فلسطينيان قبل از ختم دورۀ کار جورج بش در اوائل سال آينده، پشتيباني ميکند.

سفارت اردن ميگويد ملک عبدالله بر اهميت پشتيباني ايالات متحده از مذاکرات اسرائيل و فلسطينيان در ماه هاي آينده تاکيد کرد.

سفارت اردن ميگويد اين حائز اهميت است که اسرائيل از اقداماتي خودداري نمايد که بمذاکرات صدمه وارد ميکند. بموجب بيانات سفارت اردن ملک عبدالله خواستار ختم اعمار مسکونه هاي اسرائيل و رفع راه بندان و قيود بر حرکت فلسطينيان گرديد.

XS
SM
MD
LG