لینک های دسترسی

اردوي امريکا: ديشب در بغداد ۱۵ تندرو کشته شد.


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد عساکر ديشب ۱۵ تندرو را در منطقۀ شيعه نشين بغداد که تحت کنترول مليشياهاي پيرو مقتدي الصدر، ملاي تندرو است، بقتل رسانيدند.

يک بيانيۀ امروزي قواي نظامي حاکيست که قواي زميني و طيارات درين حمله که ديشب در شهر صدر آغاز يافت، سهم داشتند. در يک واقعه، عساکر تندرواني را که راکت هاي خفيف شليک ميکردند، تعقيب نموده و شش تن آنها را کشتند.

مقامات ميگويند اين جنگ حد اقل هفت تن از اهالي را، بشمول دو زن کشته و تقريباً ۲۰ تن ديگر را زخمي ساختند.

از وقتي که نوري المالکي، صدراعظم عراق سرکوبي مليشياي اردوي مهدي صدر را براه انداخت، تصادمات بطور منظم رخ داده است. مقامات ميگويند طي يک ماۀ گذشته، بيش از ۳۰۰ نفر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG