لینک های دسترسی

جنرال امريکائي: خشونت در افغانستان شايد بطور بيسابقه اي بلند برود.


يک قوماندان ارشد ايالات متحده ميگويد در سال جاري شايد پيمانۀ خشونت در افغانستان بطور بيسابقه اي بلند برود و يک تعداد زياد حملات طالبان در شرق که از پاکستان شروع ميشود، براه افتد.

تورن جنرال جفري شلاسر امروز در کابل بخبرنگاران گفت طالبان ميترسند بر قواي ائتلاف حمله کنند ولي احتمال دارد حملات شان را بر اهداف بيدفاع تر افزايش دهند.

او همچنان گفت يک تعداد زياد شورشيان هنوز هم از پاکستان بسوي افغانستان در حرکت هستند و هدف آنها براه انداختن حملات است.

سال گذشته خونين ترين سال از وقت برانداختن طالبان از قدرت در سال ۲۰۰۱ باينطرف بود. در سال ۲۰۰۷ بيش از شش هزار نفر کشته شد که اکثريت شان تندروان بودند.

طالبان همچنان سوگند ياد کرده اند تا بمنظور برانداختن حکومت و اخراج عساکر قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده از افغانستان موجي از بم گزاري ها را در سراسر کشور براه اندازند.

XS
SM
MD
LG