لینک های دسترسی

وضع خراب جوي شايد دهقانان را در افغانستان مجاور سازد لعوض کوکنار گندم کشت کنند.


مقامات افغانستان، اروپا و ايالات متحده ميگويند زمستان سرد و باران هاي ناوقت شايد محصولات امسال کوکنار افغانستان را تخريب کند و حاصلات را بنصف تقليل بدهد.

آنها همچنان ميگويند حاصل خراب کوکنار شايد بعضي از دهقانان را در افغانستان ترغيب کند از کوکنار منصرف شده و در عوض گندم کشت کنند.

اين مقامات ميگويند در حاليکه يک مقدار زياد کوکنار کشت شده، بخاطر وضع خراب جوي شايد بين ۳۰ تا ۵۰ فيصد اصلاً نرويد.

قوماندان سابق قواي برتانيه در ولايت هلمند افغانستان ميگويد مدارک روزافزوني نشان ميدهد که دهقانان بمراجعه به محصولات مشروع آغاز کرده اند. او بروزنامۀ فايننشل تايمز گفته است بعضي افغان ها که با امکانات پائين آمدن نرخ ترياک بخاطر محصولات زياد سال گذشته مواجه هستند، کوشش ميکنند از بلند رفتن قيم گندم استفاده نمايند.

XS
SM
MD
LG