لینک های دسترسی

نمايندۀ امريکا ميگويد مخالفين حکومت زمبابوي در انتخابات پيروز شده اند.


نمايندۀ ارشد ايالات متحده براي افريقا ميگويد موگن چينگراي، رهبر مخالفين حکومت زمبابوي در انتخابات رياست جمهوري مورد منازعه بر رابرت موگابي، رئيس جمهور واضحاً غالب گرديده است.

جنداي فريزر، معين وزارت خارجه امروز در آغاز سفر افريقائي اش جهت تزئيد فشار بين المللي بر زمبابوي اين تبصره ها را در محضر خبرنگاران در افريقاي جنوبي بعمل آورد.

تشنج در زمبابوي روي افشاي نتايج انتخابات رياست جمهوري تاريخ ۲۹ مارچ رو بافزايش است. جنبش براي تغير ديموکراتيک مخالف حکومت ميگويد دران انتخابات برنده شده است.

کميسيون انتخابات آن کشور باوجود اعتراض جنبش براي تغير ديموکراتيک، بروز شنبه شمارش مجدد را در حوزه هاي خاص انتخاباتي آغاز کرد.

قبلاً ذدر طول روز سراسقف دزمند توتو، از افريقاي جنوبي در تقاضا براي تحريم بين المللي اسلحه عليۀ زمبابوي تا وقت حل بحران بعد از انتخابات، سهيم گرديد.

اين برندۀ جايزۀ صلح نوبل امروز از رهبران جهان تقاضا کرد تا کار را روي يک قطعنامۀ ملل متحد براي تحريم اسلحه فوراً آغاز کنند. او گفت فراهم نمودن سلاح ممکن است بتشديد خشونت در زمبابوي منجر گردد.

XS
SM
MD
LG