لینک های دسترسی

مراکز انتخاباتي در دور دوم انتخابات پارلماني ايران مسدود شد.


دور دوم انتخابات پارلماني ايران که توقع ميرود محافظه کاران اکثريت خود را حفظ نموده و تقويه کنند خاتمه يافت و مراکز راي گيري مسدود گرديده است..

راي دهندگان در انتخابات دور دوم امروزي ۸۲ وکيل مجلس ۲۹۰ عضوي را انتخابات نمودند.

ايران اولين دور انتخابات پارلماني را در ماۀ مارچ داير نمود.

دران راي گيري، کانديدان محافظه کار با کسب ۱۳۲ کرسي، يک اکثريت دو ثلث را بدست آوردند. کانديدان اصلاح طلب بيش از ۳۱ کرسي را دريافت نمودند و بقيه را کانديدان مستقل گرفتند.

دستگاۀ مذهبي ايران صدها کانديد اصلاح طلب را قبل از انتخابات محروم ساخته ايالات متحده و اتحاديۀ اروپائي را واداشت اعلام کنند که اين انتخابات نه آزاد و نه منصفانه نبود.

XS
SM
MD
LG