لینک های دسترسی

پوليس ضد شورش زمبابوي بر دفاتر مخالفين حمله کرد.


حزب عمدۀ مخالف حکومت زمبابوي ميگويد پوليس فوق العاده مسلح ضد شورش در يک حملۀ عمده بر مقر آن حزب در هراري صدها تن از پشتيبانان حزب را توقيف کرد.

جنبش براي تغير ديموکراتيک، حزب مخالف حکومت ميگويد حد اقل ۲۰۰ فرد پوليس امروز بر عمارت دفاتر آن حزب در پايتخت حمله کردند.

يک مقام جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد بسياري از ۳۰۰ نفري که توقيف شده اند پناهندگان مجروحي هستند که از خشونت هاي گسترده توسط پيروان حزب حاکم فرار کرده بودند.

پوليس ميگويد اين حمله مردمي را هدف قرار داده بود که آنها به خشونت هاي بعد از انتخابات مورد منازعۀ ۲۹ مارچ متهم ميسازند.

ناظرين مستقل انتخابات در زمبابوي ميگويند پوليس همچنان بر دفاتر آنها حمله کرده کمپيوتر و اطلاعات را ضبط نمود.

در زمبابوي خشونت ها بخاطر تاخير در افشاي نتايج انتخابات رياست جمهوري که حزب جنبش براي تغير ديموکراتيک ميگويد برده است، رو بافزايش ميباشد.

XS
SM
MD
LG