لینک های دسترسی

شمارش مجدد آرا پيروزي حزب مخالف را در زمبابوي تائيد کرد.


حزب عمدۀ مخالف حکومت زمبابوي ميگويد بعد از شمارش مجدد آراي انتخابات تاريخ ۲۹ ماۀ مارچ، پيروزي آن حزب بر حزب طرفدار رابرت موگابي، رئيس جمهور، دست نخورده باقي مانده است.

يک سخنگوي جنبش ديموکراتيک براي تغير ميگويد نتايج شمارش مجدد، پيروزي جنبش براي تغير ديموکراتيک را بر حزب حاکم زانو پي اف تائيد کرد.

کميسيون انتخابات زمبابوي اين موضوع را تائيد کرد که در ۱۸ حوزه از ۲۳ حوزه اي که تا بحال شمارش مجدد شده، تغيري بميان نيامده است. بقيۀ کرسي ها براي حزب حاکم کافي نيست تا اکثريت را بدست آورد.

مقامات انتخاباتي ميگويند شمارش آراي انتخابات رياست جمهوري تاريخ ۲۹ مارچ نيز تا روز دوشنبه شايد تکميل گردد. اما آنها ميگويند نميدانند که اين نتايج چه وقت بنشر خواهد رسيد.

XS
SM
MD
LG