لینک های دسترسی

حامد کرزي از سؤ قصد جان بسلامت برد.


حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان از يک حمله توسط افراد مسلح طالبان در جريان مراسم رسمي در کابل، جان بسلامت برده است.

مقامات افغاني ميگويند، سه نفر، فضل الرحمن حمکني يک عضو پارلمان، يک رهبر قبايلي و يک پسر ده ساله، در حمله روز يکشنبه کشته شدند. ده نفر ديگر زخمي گرديدند.

آقاي کرزي، ساير مامورين ارشد حکومت و شخصيت هاي خارجي که براي تماشاي يک رسم گذشت عسکري به آنجا آمده بودند، هنگام اصابت مرمي ها در لوژ، خود را در عقب موانع پنهان ساختند.

مراسم براي تجليل از روز پيروزي، يعني سالگرد سقوط حکومت کمونيستي افغانستان برخوردار از حمايت شوروي در سال ۱۹۹۲ در دست مجاهدين ، بر گزار شده بود.

ذبيح الله مجاهد، نطاق طالبان،مسئوليت حمله را متقبل گرديد. وي گفت شش حمله کننده با واسکت هاي بم گذاري انتحاري و تفنگ، مجهز بودند. مجاهد گفت،سه حمله کننده کشته شدند و سه تن ديگر دستگير گرديدند. او گفت هدف آن بود تا نشان داده شود که طالبان در هرجای افغانستان فعاليت کرده مي توانند.

بلا فاصله بعد از حمله، رئيس جمهور کرزي بر تلوزیوين ملي ظاهر گرديد. وي به بينندگان گفت که دشمنان امنيت و انکشاف در افغانستان کوشش کردند جشن را مختل سازند و ترس و بيم را ايجاد کنند.

آقاي کرزي گفت بعضي از حمله کنندگان دستيگر شده اند.

همچنان به اساس يک گزارش ديگر، بان کي مون،منشي عمومي ملل متحد، ضمن تقبيح حمله بر حامد کرزي، گفت حمله بر موسسات مشروع دولت و مردم افغانستان، غير قابل قبول است.

XS
SM
MD
LG