لینک های دسترسی

يک مشعل خاص المپيک براي صعود به قلۀ ايورست، به تبت مواصلت کرد


يک مشعل خاص المپيک بادامۀ سفر مشعل براي بازي هاي المپيک بيجنگ، در کمپ پائيني قلۀ ايورست در تبت رسيده تا به مرتفع ترين قلۀ کوۀ جهان انتقال داده شود.

اين مشعل خاص جدا از مشعلي است که امروز کورياي جنوبي بود و در هفتۀ جاري به کورياي شمالی، هانگ کانگ و مکاو برده ميشود.

کورياي جنوبي بيش از هشت هزار فرد پوليس را بمنظور جلوگيري از اخلال مراسم انتقال مشعل در سيول، پايتخت آن کشور مؤظف ساخته بود. مشعل المپيک يک فاصلۀ ۲۴ کيلومتري را پيمود.

بيش از شش هزار چيني بيرق هاي سرخ رنگ را به اهتزاز درآورده و بطرفداري از مسابقات شعار ميداند. تعداد آنها بمراتب بيشتر از مظاهره کنندگان ضد چين بودند که عليۀ اقدامات بيجنگ در تبت و اخراج پناهندگان کورياي شمالي از چين احتجاج ميکردند.

XS
SM
MD
LG