لینک های دسترسی

دزدان بحري در بدل آزادي عملۀ کشتي ماهي گيري هسپانه يک مليون دالر گرفتند.


مقامات صوماليه و کينيا ميگويند در بدل آزادي ۲۶ تن از عملۀ يک قايق ماهي گيري هسپانيه که هفتۀ گذشته در خارج سواحل صوماليه اختطاف شده بودند، يک مليون و ۲۰۰ هزار دالر پرداخته شد.

مريا تيريسا فرناندز دي له ڤيگا، معاون صدارت هسپانيه بروز شنبه در يک کنفرانس مطبوعاتي گفت که آزادي آنها در نتيجۀ مساعي مشترک هسپانيه و مالکان کشتي صورت گرفت. او از پرداخت پول ذکر نکرد.

او گفت که يک کشتي هسپانيه اين قايق و عملۀ آنها را تا آب هاي محفوظ بدرقه ميکند. او گفت که ۱۳ هسپانوي و ۱۳ افريقائي سالم هستند.

دزدان بحري بروز يکشنبۀ گذشته در آبهاي قلمرو صوماليه بر کشتي ماهي گيري هسپانيه بم دستي پرتاب کرده و متعاقباً کنترول آن را بدست گرفتند.

XS
SM
MD
LG