لینک های دسترسی

ايران ميگويد بخاطر مشکلات عراق و افغانستان، حملۀ ايالات متحده محتمل بنظر نميرسد.


ايران ميگويد بخاطر اينکه قواي نظامي ايالات متحده در عراق و افغانستان گير مانده است، حملۀ ايالات متحده بر جمهوري اسلامي محتمل بنظر نميرسد.

محمد علي حسيني، سخنگوي وزارت خارجۀ ايران امروز گفت که ايران درين مورد شک و ترديد دارد که ايالات متحده بخواهد در يک مصيبت جديد دخيل گردد که امريکائيان خود شان اذعان کرده اند عواقب دردناکي براي منطقه و جهان خواهد داشت.

اين تبصرۀ حسيني دو روز بعد ازان منتشر شد که قواي بحري ايالات متحده گفت يک کشتي قراردادي قواي نظامي ايالات متحده بر دو قايق که در خليج فارس بر کشتي نزديک ميشد، شليک هشداريه نمود.

ايران اين موضوع را تکذيب کرد که در واقعه بارابطه به کشتي ايالات متحده دست داشته است.

اين بيانيۀ ايران به تعقيب تبصره هاي هفتۀ گذشتۀ ادميرال مايک ملن، رئيس لوي درستيزهاي قواي مسلح ايالات متحده و رابرت گيتس، وزير دفاع، بعمل آمد که ايران را به ازدياد کمک نظامي بمليشياهاي عراقي متهم ميکردند.

XS
SM
MD
LG