لینک های دسترسی

مامورين افغان در جستجوي مظنونين سوء قصد بجان حامد کرزی اند


مامورين افغانستان در جستجوي مظنونين بيشتر در سؤ قصْد بجان حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان هستند.

عساکر امروز دوشنبه سرتاسر کابل را جستجو کردند و مامورين امنيتي تحقيقاتي را براه مياندازند - تحقیقات در مورد اینکه چگونه تندروان توانستند به رئيس جمهور، در جريان رسم گذشت نظامي نزديک شده و سه نفر را بقتل برسانند.

حمله دیروز باعث کشته شدن فضل الرحمن سمکني، يک رهبر قبائلي و يک پسر ده ساله گرديد.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان از حمله که با با راکت ها و ماشنيدار ها، اجام یافت، جان بسلامت برد.

در آن حمله، حد اقل ده تن ديگر زخمي شده اند. قواي امنيتي ميگويند که سه نفر از حمله کنندگان را کشته و چند تن ديگر را دستگير کرده اند.

طالبان ميگويد که آنها اين حمله را براه انداختند - تا نشان بدهند هر جایکه خواسته باشند، ميتوانند حمله کنند.

دانا پرينو، نطاق قصر سفيد امروز گفت که تهديد دهشت افگنان «واقعي» و «مرگبار» است. وي گفت مبارزه با دهشت افگني بايد در صْدر ارجحيت هاي ايالات متحده، حکومات افغانستان و عراق و همچنان ناتو قرار بگيرد.

XS
SM
MD
LG