لینک های دسترسی

عکس العمل های مردم در مقابل سوء قصد به جان حامد کرزی (بیبینید)


در مورد سوقصد بر حامد کرزی مردم در افغانستان عکس العمل های مختلف نشان داده اند.

وکیل احمد احساس در مورد از کابل گزارشی فرستاده است.

XS
SM
MD
LG