لینک های دسترسی

سخنگوی جبهه ملی افغانستان: تا هنوز بر ارگان های امنیتی نمیشود اعتماد کرد


حادثه روز یکشنبه در محل برگزاری جشن شانزدهمین سالروز پیروزی مجاهدین، از دید بیشتر آگاهان امور سیاسی نشان داد که تا هنوز ارگان های امنیتی این کشور ظرفیت و توانایی را که توقع میرود، ندارند.

قبل از برگزاری جشن، بیشتر راه ها مسدود بود و تدابیر شدید امنیتی گرفته شده بود؛ اما باز هم در نزدیکی محل برگزاری جشن، افراد مسلح مخالف دولت جابجا شده بودند.

سید آغا حسین فاضل سنچارکی، سخنگوی جبهه ملی میگوید که تا هنوز بر ارگان های امنیتی نمیشود اعتماد کرد.

در اولین لحظات که حمله صورت گرفت، بیشتر سربازان سراسیمه پا به فرار گزاشتند و حتی مقام های دولتی منطقه را ترک نمودند. در همین حال، تعدادی به این باورند که مسوولین امنیتی باید اوضاع را کنترول مینمودند.

همچنان، در روزهای قبل از برگزاری جشن، مردم به خاطر مسدود بودن راه ها به ستوه آمده بودند.

XS
SM
MD
LG