لینک های دسترسی

ايران با روسيه روی پيشنهاد جدی ذروی مذاکراتی را انجام ميدهد


مامورين عاليرتبه امنيت ملي ايران امروز دوشنبه مذاکراتي را با کفيل شوراي امنيت ملي روسيه در مورد ازبين بردن نگراني بين المللي در مورد پروگرام ذروي تهران، انجام دادند.

سيد جليلي، رئيس مذاکره کنندگان ايران گفت مذاکراتش با ويلانتين سوبولف مذاکره کننده جانب روسيه بر آنچه که وي آنرا پيشنهادات «جدي» ايران خواند، متمرکز بود که براي کاهش تهديد ذروي جهان طرح شده است.

جليلي تفصيل مذاکرات را در مورد اين معامله افشا ننمود. وي گفت که ايران براي مذاکره با قدرت هاي جهاني آماده است، اما چنين مذاکراتي بايد بر نقش جمهوريت اسلامي، منحيث يک قدرت در منطقه احترام بگذارند.

روسيه روابط بسيار وسيعي با ايران دارد و يکي از متحدين عمده اي تهران در بن بست ذروي آنکشور با غرب بوده است.

XS
SM
MD
LG