لینک های دسترسی

استیضاح پارلمان افغانستان از وزرا و ریس امنیت آنکشور


شورای ملی افغانستان امروز وزرای دفاع و خارجه و همچنان رئیس عمومی امنیت ملی را فرا خوانده و از آنها در مورد حادثهء جشن هشتم ثور استیضاح بعمل آورد.

وزیر دفاع ۱۱۰ رایی مخالف ـ ۶۲ رایی موافق و ۵ رایی باطل.

وزیر داخله ۱۱۰ رایی مخالف ـ ۶۲ رایی موافق و ۵ رایی باطل.

ریس امنیت ۱۰۰ رایی مخالف ـ ۷۳ رایی موافق.

در پی حادثه ۸ ثور و سو قصد قصد علیه رییس جمهور کرزی، وزرای دفاع و داخله و ریس امنیت ملی با کمی تفاوت، از پارلمان رایی اعتماد بدست آوردند.

امروز عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع ضرار احمد مقبل، وزیر داخله و امر الله صالح، ریس امنیت ملی در مورد اینکه چرا سهل انگاری صورت گرفته و چرا مسوولین امنیتی محل را ترک نموده اند، به اعضای مجلس وضاحت دادند.

امرالله صالح، ریس امنیت دستآورد های این اورگان را قناعت بخش توصیف نمود ولی با آنهم این سوء قصد را ناکامی ارگان های امنیتی خوانده از ملت خود عذر خواهی نمود.

با آنکه سه وزیر امور امنیتی امروز دوباره رای اعتماد گرفتند، اما آنچه که مهم میباشد اینست که بیشتر از ۱۰۰ نفر از نماینده گان ناراضی نیز بعد از یک ماه امروز به جلسه عمومی ولسی جرگه شرکت نموده بودند.

XS
SM
MD
LG