لینک های دسترسی

هلاکت  ۲۸ تندرو  در در گيری های تازه در بغداد


قوای نظامی ايالات متحده درعراق ميگويد طی جنگهايی بين شبه نظاميان شيعه و عساکر امريکايی و عراقی در شهر صدر بغداد در شرق، حد اقل ۲۸ مليشه کشته شده است.

ستيڤ ستوفر، صاحب منصب و سخنگوی عساکر امريکايي ميگويد، حد اقل چهار عسکر امريکايی نيز در جنگهاي امروز سه شنبه زخمي شده است.

چنين معلوم ميشود که اين زد خورد ها دوام جنگهای روز های يکشنبه و دوشنبه باشد که طی آن عساکر امريکايی و عراقی حد اقل ۳۸ مليشه را در منطقه به قتل رسانيدند.

مقامات عراقی گفتند در ساعات قبل از ظهر امروز سه شنبه، طي جنگها در شهر صْدر بغداد حد اقل هشت نفر کشته و حدود ۲۵ تن زخمي شده اند.

تندروان وفاداری به مقتدا الصدر، رهبر تندرو شيعه های عراق از آواخر ماه مارچ بدينسو با قواي ائتلاف وعراق در شهر صْدر ميجنگند.

در اين جنگها بيش از ۳۰۰ نفر بشمول شبه نظاميان و افراد ملکي کشته اند.

XS
SM
MD
LG