لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان غذایی جهان  - نگرانی از بلند رفتن قیمت مواد غذایی در افغانستان


آنتونی بانبوری مسوول بخش آسیایی سازمان غذایی جهان که از افغانستان دیدن مینمود، در یک نشست خبری گفت که از ۷۹ میلیون دالری که سال گذشته دولت افغانستان از جامعه جهانی تقاضا نموده بود، ۷۷ میلیون دالر تا اکنون کمک شده است.

وی در مورد بلند رفتن قیمت مواد غذایی در افغانستان گفت، نسبت به سال گذشته بعضی از مواد غذایی پنجاه تا صد در صد افزایش یافته است.

وی از توزیع مواد غذایی برای دو و نیم میلیون افراد نیازمند خبر داده افزود که تلاشهای دولت افغانستان در سال جاری، بخاطر درک و رسیده گی به این مشکل، قابل قدر میباشد.

این کمک ۷۷ میلیون دالری سازمان غذایی جهان در حالی به مردم افغانستان صورت میگیرد که دولت افغانستان نیز پنجاه میلون دالر را برای خریداری مواد غذایی از کشور های دیگر تخصیص داده است.

XS
SM
MD
LG