لینک های دسترسی

پوليس ترکيه احتجاجات روز کارگر را در استانبول در هم شکست


هزاران تن از افراد پوليس ترکيه اعضاي اتحاديه هاي کارگري را که بخاطر روز کارگر در استانبول اجتماع کرده بودند، درهم شکسته است.

حکومت ترکيه اين اجتماع را منع قرار داده بود. پوليس بمنظور متفرق ساختن صدها کارگر از لوله هاي فشار آب، گاز اشک آور و دنده ها استفاده کرد.

اين کارگران با وجود منع حکومت، کوشش کردند بميدان تقسيم شهر بروند. بعضي از احتجاج کنندگان بر پوليس سنگ پرتاب کردند.

ده ها نفر در جنگ هاي خياباني مجروح شدند و بيش از ۴۰۰ احتجاج کننده توقيف گرديدند. متعاقباً فدراسيون عمدۀ چپي ترکيه بخاطر مقاومت پوليس، از پلان خود براي اجتماع در ميدان تقسيم منصرف شد.

حکومت ترکيه اجتماعات روز کارگر را دران ميدان منع قرار داد زيرا بيم داشت که اين اجتماعات شديد خشونت بار شود.

اتحاديه هاي کارگري بخاطر پلان حکومت براي اصلاح بيمۀ اجتماعي با بلند بردن سن تقاعد، بر حکومت خشمگين هستند.

XS
SM
MD
LG