لینک های دسترسی

رهبر ارشد تندروان صوماليه در يک حملۀ هوائي کشته شد


يک حملۀ هوائي در مناطق مرکزي صوماليه يک قوماندان نظامي يک گروۀ تندرو اسلاميست را که گفته ميشد با القاعده ارتباط داشت، کشته است.

يک سخنگوي گروۀ اسلاميست الشباب امروز بخبرنگاران گفت اين حملۀ قبل از طلوع آفتاب در شهرک دوسامارب، عدن حاشي ايرو و يک رهبر ارشد ديگر را هلاک ساخت.

شاهدان عيني گفتند طيارات ايالات متحده اين حمله را براه انداخت و حد اقل ده نفر ديگر درين حمله کشته شدند.

قواي نظامي ايالات متحده حمله برانچه را يک هدف مشهود القاعده در صوماليه خواند، تائيد کرد ولي از فراهم نمودن جزئيات بيشتر امتناع ورزيد.

مقامات استخباراتي صوماليه و ايالات متحده ميگويند القاعده در سال هاي ۱۹۹۰ در افغانستان براي ايرو تعليمات فراهم کرده بود و ايرو در قسمت تاسيس ارتباط بين آن شبکۀ دهشت افگني و جنبش الشباب صوماليه کمک کرده بود.

XS
SM
MD
LG