لینک های دسترسی

امريکا: ايران عمده ترين کشور جهان در کمک با دهشت افگنى


گزارش جديد وزارت خارجهٌ امريکا مشعر است که ايران عمده ترين کشور جهان در کمک با دهشت افگنى است، و القاعده در مناطق سرحدى پاکستان با افغانستان دوباره قوت گرفته است.

ايران فعالترين کشور جهان در قسمت تقويهٌ دهشت افگنى بشمار رفته است. گزارش حاکي است که ايران از تندروان فلسطينى، جنگجويان حزبالله لبنان، شورشيان عراقي، و قواي طالبان در افغانستان پشتيباني و کمک مينمايد.

دل ديلى، رئيس دفتر مبارزه با دهشت افگني وزارت خارجه مي گويد پشتيباني ايران از شورشيان عراقي و طالبان، به منظور تحت فشار قرار دادن قواي ائتلاف به رهبري امريکا ميباشد.

دل ديلى میگوید: "ايران شايد مي گويد که بيائيد به فرستادن سلاح به آنجا ادامه دهيم تا قواي ائتلاف، بخصوص امريکا را در آنجا نگهداريم، و شايد ديگران هم صدمه ببينند. ولي به نظر من آخرين چيزي که ايران مي خواهد اين خواهد بود که شاهد يک افغانستان آرام و صلحجوي با پايگاه امريکا در قسمت شرق کشور باشد."

گزارش مي گويد القاعده و گروه هاي متحد آن بزرگترين تهديد براي امريکا و متحدينش ميباشد، گرچه القاعده از سال ۲۰۰۱ فعاليت هايشان کم شد ولي تا حدي دوباره قوت يافته است.

گزارش ميرساند که حملات دهشت افگني در جهان از سال ۲۰۰۶ به اينسو کمتر شده است. همچنان حملات در عراق کم شده است. ولي تعداد تلفات در پاکستان، جائيکه تندروان برعليه حکومت اسلام آباد دست به خشونت ها زده اند، سه چند شده است.

رس ترورز، معاون رئيس مرکز ملي مبارزه با دهشت افگني ميگويد: "بيانات اخير رهبران القاعده مشعر است که بر افراد ملکي حمله نمي کنند و آنها را به قتل نمي رسانند. ولي در حملاتي که همدستان القاعده مسئوليت آنرا به عهده گرفته اند در حدود پنج هزار و چهارصد فرد ملکي کشته شده است. اين فقط تعداد حملاتي است که همدستان القاعده مسؤليت آنرا به عهده گرفته اند."

کشور هاي ايران، سوريه، کورياي شمالي، سودان و کيوبا هنوز هم در فهرست کشور هاي قرار دارند که دهشت افگني را تقويه مينمايند.

کورياي شمالي از سال ۱۹۸۷ تا کنون مسئؤليت کدام حملهٌ را به عهده نگرفته است. شايد اسمش از اين فهرست ، بحيث جزُ از موافتنامهٌ شش کشوري پروگرام ذروي آن کشور، خط زده شود.

XS
SM
MD
LG