لینک های دسترسی

قدرت هاي عمدۀ جهان روي مشوق هاي تازه براي ايران توافق کردند.


ديويد مليبند، وزير خارجۀ برتانيه ميگويد قدرت هاي جهان موافقه کرده اند که براي ايران مشوق هاي تازه اي عرضه کنند تا کار حساس ذروي خود را متوقف سازد.

مليبند امروز در لندن گفت که مقامات آلماني و پنج عضو دائمي شوراي امنيت ملل متحد، يعني ايالات متحده، برتانيه، فرانسه، روسيه و چين موافقه کردند تا يک پيشنهاد سابق را به ايران تجديد کنند.

اما او گفت جزئيات اين پيشنهاد تعديل شده بحکومت ايران افشا نخواهد شد.

در ماۀ جون سال ۲۰۰۶، اين شش کشور به ايران، در صورت صرف نظر کردن از پروگرام غني سازي يورانيم، کمک اقتصادي و مشوق هاي دپلوماتيک پيشنهاد نموده بودند.

شوراي امنيت بخاطر امتناع ايران از متوقف ساختن غني سازي يورانيم که ميتوان ازان براي توليد اسلحۀ ذروي استفاده کرد، سه دسته تعزيرات را بر آن کشور وضع کرده است.

ايالات متحده و متحدين غربي آن ايران را بکار جهت اعمار اسلحۀ ذروي متهم ميکنند. ايران ميگويد پروگرام ذروي آن کشور براي مقاصد صلح آميز است.

XS
SM
MD
LG