لینک های دسترسی

اسرائيل مانع رسيدن تجهيزات براي پوليس فلسطين گرديده که امريکا تمويل نموده بود.


يک گزارش منتشره در ايالات متحده حاکيست که اسرائيل مانع رسيدن تجهيزات محافظتي براي واحدهاي امنيتي فلسطيني در کرانۀ غربي رود اردن شده است. اين تجهيزات را ايالات متحده تمويل کرده است.

روزنامۀ واشنگتن پوست از قول مقامات ارشد فلسطيني نوشته که اسرائيل از رسيدن تجهيزاتي چون زره و کلاه هاي آهنين به کرانۀ غربي رود اردن که واحدهاي امنيتي امروز در شهر جنين به اخذ موقع آغاز کردند، ممانعت کرده است.

مقامات فلسطيني بروزنامه گفتند که اسرائيل تحويل دهي اين تجهيزات را بوقت معين آن در جنين که مرکز عمليات براي تندروان فلسطيني است، منظور نکرد.

واشنگتن پوست از قول مقامات امنيتي غربي گزارش ميدهد که اين محمولۀ تجهيزات امنيتي مواد مهلکي نداشت و يک فهرست اين موادي که ايالات متحده خريداري نموده بود ماه ها قبل بمقامات اسرائيل تسليم داده شده بود.
XS
SM
MD
LG