لینک های دسترسی

قواي ايالات متحده و عراق ۱۴ شورشي را در شهر صدر بغداد کشتند.


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد عساکر ايالات متحده و عراق از روز جمعه باينطرف۱۴ شورشي را در جريان تصادمات در شهر صدر بغداد کشته اند.

قواي نظامي ميگويد اين شورشيان در جريان يک سلسله جنگ هاي زميني و حملات هوائي کشته شدند.

منسوبين شفاخانۀ شهر صدر ميگويند در جريان حملۀ هوائي، آن تاسيسات صحي خساره مند شد. آنها ميگويند حد اقل ۲۵ نفر مجروح شدند، پنجره ها شکسته و امبولانس ها تخريب گرديد.

قواي نظامي ايالات متحده تا بحال باين گزارش ها پاسخ نداده، ولي گفت يک تهديد خصمانه را هدف قرار داده بود.

يک عمارت کوچکتر نزديک بشفاخانه درين حمله منهدم گرديد.

آژانس خبرگزاري اسوشيتد پرس گزارش ميدهد که وسايل نشراتي محلي ميگويند که گفته ميشد افراطيون شيعه در نزديک شفاخانه عمليات ميکردند.

قواي ايالات متحده و عراق طي ماۀ گذشته بمقابل شيعيان تندرو پيرو مقتدي االصدر در شهر صدر ميجنگيدند.

XS
SM
MD
LG