لینک های دسترسی

مراسم انتقال مشعل المپيک در مکاو بسر رسيد.


مراسم انتقال مشعل المپيک در قلمرو مکاو چين، بدون اخلالي بسر رسيد.

جمع غفيري از مردم حين عبور مشعل از جاده ها بيرق ها را باهتزاز درآورده و شور و هلهله ميکردند.

مراسم امروزي انتقال مشعل در مکاو و بروز جمعه در هانگ کانگ بدون مظاهرات و هرج و مرجي که در اکثر شهرهاي ديگر در مسير انتقال مشعل ايجاد شده بود، به پيش رفت.

مشعل اکنون بسراسر سرزمين پهناور چين مسافرت کرده و از تاريخ ۱۹ تا ۲۱ جون از تبت عبور خواهد نمود و بتاريخ هشتم آگست براي افتتاح مسابقات در بيجنگ خواهد بود.

اما وضع جوي شايد پلان چين را براي انتقال مشعل به بلندترين قلۀ کوۀ جهان بتعويق اندازد.

در قلۀ ايورست که بخشي ازان در تبت واقع است، برفباري شديد جريان دارد. مقامات چيني نميگويند که اين تاخير انتقال مشعل بقلۀ نه هزار متري ايورست چقدر وقت دوام خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG