لینک های دسترسی

بيش از ۳۵۰ نفر در توفان بحري برما هلاک شدند


مقامات در برما ميگويند در يک توفان قوي بحري در دهانۀ درياي ايراوادي و رنگون، شهر عمدۀ آن کشور بيش از ۳۵۰ نفر هلاک شدند.

حکومت نظامي امروز رنگون و چندين منطقه را، بشمول چند ايالت مرکزي و جنوبي مناطق مصيبت زده اعلام کرد. مقامات ميگويند هزاران خانه تخريب گرديده است.

مقامات ميگويند توفان بحري نرگس که با بادهاي بسرعت تا ۱۹۰ کيلومتر في ساعت همراه بود در رنگون و شهرک بسين در دهانۀ درياي ايراوادي خسارات شديدي را وارد نمود.

تصاوير تلويزيوني خسارات را بر عمارات دولتي و عامه نشان داد و همچنان درين تصاوير ديده شد که باد بام هاي عمارات را تخريب کرده، و درخت ها را از بيخ کشيد و پايه هاي لين تلفون جاده ها را مسدود کرده است.

اين توفان قوي نشرات راديو و تلويزيون دولتي و خدمات تلفون و انترنت را مختل ساخت.

مقامات ملل متحد در تايلند در همسايگي برما ميگويند کارمندان محلي و بين المللي نجات در نظر دارند امروز جهت ارزيابي اوضاع در رنگون ملاقات کنند.

XS
SM
MD
LG