لینک های دسترسی

مشعل المپيک سفر داخل چين را آغاز کرد


مشعل المپيک امروز سفر طولاني خود را در داخل چين با عبور از جزيرۀ جنوبي هاينان آغاز کرد. در شهرک سنيا وقتي مشعل به يانگ يانگ، برندۀ مدال طلاي المپيک در سکيتنگ سپرده ميشد، شعلۀ آن خاموش شد.

يکي از محافظين مشعل فوراً آنرا دوباره مشتعل ساخت.

هزاران تن از پشتيبانان که بسياري شان بيرق هاي چين را با اهتزاز آورده بودند حين عبور مشعل از جاده ها شور و هلهله ميکردند.

در جريان مراسم از احتجاج کنندگان اثري ديده نميشد. در جريان سفر مشعل در چندين شهر در پنج قاره، مظاهراتي براه افتاده است.

اکثر مظاهرات، احتجاج عليۀ سرکوبي احتجاج کنندگان تبت توسط حکومت چين براه افتاده بود.

اکنون مشعل باطراف کشور چين سفر ميکند و بين تاريخ ۱۹ تا ۲۱ جون در تبت خواهد بود و عاقبت بتاريخ هشتم آگست به بيجنگ ميرسد تا شامل جزء مراسم افتتاح المپيک باشد.

XS
SM
MD
LG