لینک های دسترسی

بش: اقتصاد ایالات متحده با دشواری روبروست


رئیس جمهور جورج بش میگوید اقتصاد ایالات متحده بخاطر صعود سرسام آور قیم انرژی، مواد غذائی، و فروشات بطى مساکن با ایام دشواری روبروست.

او هفته ای قبل کانگرس را بشدت مورد انتقاد قرارداده و اعضاي کانگرس را متهم به عدم اجرای وظایف شان در برابر پیشنهاداتی نمود که میتواند در حل مشکل اقتصادی امریکائیان کمک کند.

رئیس جمهور بش میگوید با وجود همه مشکلات مثل صعود قیم مواد غذائی و نفت تا بحرانهای تهیه ای مسکن، و مشکلات اخذ قرضه، امریکائیان چندان مساعدتی از سوی اعضای کانگرس و نمایندگان خود حاصل نکرده اند.

او میگوید "در سرتاسر کشور اکثر مردم در مورد مسائلی مثل مصرف تیل موتر، مواد غذائی، کرایه منزل و مصارف تعلیمی نگران هستند که تاثیر مستقیم بر مصارف پولي شان مي اندازد. آنها چشم بر نماینده ای منتخب شان در کانگرس دوخته اند. بدبختانه روی اکثر این مسائل آنچه حاصل میکنند، انتظار است."

رئیس جمهور کانگرس را بخاطر مسدود ساختن و مانع شدن تفحصات در منطقه ای قطب شمالی مربوط الاسکا که در پائین آوردن قیمت بنزین کمک خواهد کرد، متهم مي کند.

با وجودیکه اعضای کانگرس بطور آزادانه با پیشکش نمودن نگرانی ها در مورد حفظ محیط زیست کانگرس را تحت کنترول قرار دادند، اما رئیس جمهور بش میگوید تفحصات و حفر مواد سوخت از نظر محیطی بیخطر بوده و به اندازه ای یک ملیون بیرل نفت مورد ضرورت داخلی را تکافو خواهد کرد.

اما سناتور چارلز شومر؛ عضو کمیته ای اقتصادی، میگوید نظریات آقای بش نشاندهنده آنست که وی مشکلاتی را که خانواده ها با آن روبرو هستند درک نمیکند.

دو گزارش منتشر شده هفته ای قبل نشان میدهد که تعداد خریداران در پنج سال کمتر شده درحالیکه قیمت خانه هم برای شش ماه پیهم در مناطق حومه ای واشنگتن کاهش یافته است.

بش میگوید: "مردم عادي بدانند که آیا ما در مورد اینکه آنها قیمت گزافی را برای تیل موتر شان می پردازند میدانیم و از آن اگاه هستیم یا خیر. و آنها هراس از خانه نشستن هم دارند. آنها هراس دارند کار خود را از دست بدهند. و من این را درک میکنم."

نظریات رئیس جمهور بش زمانی انتشار میابد که اولین چک تخفیف در مالیات سالانه ای عایدات به مبلغ یکصد ملیارد دالر به بیش از 130 ملیون خانواده در امریکا فرستاده شده است.

بعضی از دانشمندان اقتصاد میگویند معامله ای نقدی با تشویق خریداران در مصرف آن انگیزه ای خواهد بود برای بهتر شدن اقتصاد ایالات متحده امریکا.

XS
SM
MD
LG