لینک های دسترسی

رايس: بین فلسطینیان و اسرایل توافق صلح تا ختم سال ممکن است


کاندليزا رايس، وزير خارجۀ ايالات متحده ميگويد يک توافق صلح بين اسرائيل و فلسطينيان تا ختم سال هنوز هم ممکن است، ولي حکومت اسرائيل در قسمت بهبود بخشيدن به زندگي ساکنين فلسطيني کرانۀ غربي رود اردن ميتواند اقدامات بيشتري را روي دست بگيرد.

رايس اين تبصره را امروز بعد از ملاقات با محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان در شهر رام اللهء کرانۀ غربي رود اردن، بعمل آورد.

رايس ميگويد او موضوع برداشتن موانع اسرائيلي را از راه ها در ملاقات جداگانه با ايهود اولمرت، صدر اعظم و ايهود برک، وزير دفاع اسرائيل مطرح کرده است.

بروز شنبه، رايس گفت اسرائيل بايد بمنظور بهبود بخشيدن به زندگي ساکنين فلسطيني کرانۀ غربي رود اردن، بعوض رفع موانع سمبوليک، يک تعداد قابل ملاحظۀ موانع را از سر راه ها بردارد.

او گفت يک سيستم نقاط تفتيش اسرائيل در اکرنۀ غربي رود اردن، حرکت ساکنين فلسطيني منطقه را مقيد ساخته است.

در عين زمان، کاندا ليزا رايس، وزير خارجه ميگويد ايالات متحده از يک کوشش صلح تحت ميانجي گري ترکيه، بين اسرائيل و سوريه، پشتيباني ميکند ولي اول ميخواهد ببيند که آيا دمشق مشي خود را در مورد لبنان تغير خواهد داد يانه.

رايس طي تبصره هاي که در شمارۀ امروزي روزنامۀ عربي زبان الشرق الاوسط بنشر رسيده گفت که ايالات متحده مانع هيچ نوع کوششي که بصلح بين اسرائيل و همسايگان آن، بشمول سوريه منجر گردد، نخواهد شد.

اما روزنامه همچنان از قول رايس نوشته است که سوريه تابحال اشتياقي را براي صلح شرق ميانه، مخصوصاً بارابطه به لبنان نشان نداده است.

الشرق الاوسط همچنان ميگويد سوريه اشاره کرده که ترکيه گفته اسرائيل مايل است در بدل صلح با سوريه از ارتفاعات گولان منصرف گردد.

XS
SM
MD
LG