لینک های دسترسی

سه عسکر ايتيوپيائي در مقديشو کشته شد


شاهدان عيني در پايتخت صوماليه ميگويند سه عسکر ايتيوپيائي در تصادمات با شورشيان اسلاميست بقتل رسيدند.

گزارش هاي ابتدائي ناقص است ولي ساکنين مقديشو ميگويند دو جانب امروز بعد از آغاز حمله توسط شورشيان دست بتبادلۀ آتش زدند.

عساکر ايتيوپيائي که از حکومت مؤقت صوماليه حمايت ميکنند اکثراً هدف حملات اسلاميست ها قرار ميگيرند، که مورد حمايت اريتريا، رقيب ايتيوپيا هستند.

در يک واقعۀ جداگانه، جنگ بين قبايل در غرب صوماليه باعث قتل حد اقل ده نفر و جراحات يک عدۀ ديگر شد. ساکنين شهرک لوق ميگويند جنگ ديشب روي اختلافات ارضي مشتعل شد.

منازعات مهلک قبايلي در صوماليه يک موضوع عاديست و مساعي حکومت را براي آوردن صلح به آن کشور منطقۀ شرقي موسوم به شاخ افريقا پيچيده ساخته است.

صوماليه طي ۱۷ سال گذشته يک حکومت باثبات مرکزي نداشته است.

XS
SM
MD
LG