لینک های دسترسی

ايالات متحده ۳۵۰۰ عسکرش را از عراق خارج خواهد کرد


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد، بزودي سه هزار وپنج صد عسکر ديگر اين کشور را که سال گذشته بحيث بخشي از افزايش قوا در عراق تعبيه کرده بود ،بکشور فرا خواهد خواند.

يک بيانيۀ نظامي قواي ايالات متحده درعراق حاکيست که عساکر فرقۀ نمبر سوم پيادۀ ايالات متحده، تا چند هفتۀ ديگر از عراق انتقال داده خواهند شد.

دگرجنرال «دن الن» ميگويد، خروج عادي فرقه هاي قواي اضافي از عراق نمايانگرپيشرفت مدوام در آن کشور ميباشد.

تعبيۀ مجدد سه هزار وپنج صد عسکر مطابق با يک پلان ايالات متحده مبني بر تکميل خروج حد اقل بيست هزار عسکر تعبيه شدۀ علاوگي تا ختم ماه جولاي ميباشد.

ماه گذشته رئيس جمهور بش تعليق بدون قيد زماني خروج عساکر امريکايي را از عراق بعد ازماه جولاي امر داد و يک توقف ۴۵ روزه را در خروج ۱۴۰ هزار عسکر باقي ماندۀ امريکايي در عراق نافذ ساخت.

XS
SM
MD
LG