لینک های دسترسی

اوباما با پیروزی اش در کرولینای شمالی - گام بزرگ بسوی نامزدی ریاست جمهوری


سناتور اوباما با پيروزی خود در شام ديروز سه شنبه در ايالت کارولاينای شمالی و تبارز موقف قوی در ايالت انديانا، جای پای سياسي خود را مجدداً کسب کرد و گام بزرگی را در جهت حصول نامزدی رسمي حزب ديموکرات، برای رياست جمهوري آينده امريکا، برداشت.

او در سخناني که در محضر جمع طرفدارانش در کارولايناي شمالي اظهار کرد، گفت که اينک در جهت نيل به خواسته مردم براي تغيير امريکا، به کمتر از دو صد نماينده حزبي انتخاب کننده، ضرورت دارد - تا نامزدي رسمي حزب، برای رسیدن انتخابات ریاست جمهوری، را بدست آورد.

او در اشاره به رقيب انتخاباتی اش جان مکين، نامزد فرضی حزب جمهوريخواه برای رياست جمهوري آينده امريکا گفت: "مبارزه جاری در باره هيلري کلنتن نيست. در باره خود اش نيست و در باره جان مکين هم نمی باشد؛ بلکه این مبارزه برای مردم امريکا است.

مردم امریکا میپرسند آيا صاحب رئيس جمهوری خواهند شد که ايشانرا بسوی آينده روشن رهبری کند و نگذارد مکين با انتخاب خود، رياست جمهوری بش را ادامه دهد. به همين دليل اوباما گفت ديموکراتها در ماه نوامبر متحد خواهند بود."

معهذا خانم کلنتن در صحبت خود در برابر علاقمندانش در انديانا کدام علامه دال بر انصراف احتمالي اش از پيگرد مبارزه مزيد نداد، بلکه ضمن ابراز اين مطلب که اگر اوباما نامزد رسمي حزب را بدست آورد، از او حمايت خواهد کرد، موکداً اظهار داشت که در مبارزات انتخاباتي حزبي که در ماه جاري در ايالات ويرجينياي غربي و کنتکي بعمل خواهد آمد، جداً سعي خواهد کرد برنده گردد.

به هر حال کارشناسان معتقد اند که پيروزي شام ديروز اوباما در کارولايناي شمالي و تبارز موقف او در انديانا سبب خواهد شد تا تعداد بيشتر سوپر ديليگيت ها يا نمايندگان عالي حزبي که مشتمل از مامورين و فعالين حزب اند، از اوباما طرفداري کنند.

آنها چانس زيادي را منبعد براي کلنتن چه در جلب نمايندگان حزبي بيشتر و يا در کسب آراي زيادتر مردم، سراغ نمي بينند.

XS
SM
MD
LG