لینک های دسترسی

انفجارات در خوست شش تن را هلاک ساخت


يک سلسله انفجارات در ولايت شرقي خوست افغانستان، حد اقل شش نفر را بشمول دو عسکر ناتو هلاک ساخت.

مقامات ناتو امروز بيانيه اي صادر کرده ميگويند اين عساکر آيسف و يک نفر ملکي از اثر انفجاري در جريان گزمۀ عادي در نزديک سرحد پاکستان کشته شدند.

دو عسکر ديگر زخمي گرديدند. ناتو مليت عساکر را افشا نکرد ولي اکثريت عساکر خارجي در خوست امريکائي هستند.

قبلاً انفجار يک بم کنار جاده دو مامور پوليس را در شرق افغانستان هلاک ساخته بود.

همچنان امروز در خوست انفجار يک موتر مملو از مواد منفجره باعث قتل حد اقل يک نفر گرديد. پوليس ميگويد اين انفجار قبل از وقت صورت گرفت و قرار بود ازين موتر در يک حملۀ انتحاري استفاده گردد.

XS
SM
MD
LG