لینک های دسترسی

پاکستان راکت قابل حمل اسلحۀ ذروی را آزمايش کرد


قواي نظامي پاکستان ميگويد يک راکت نوع کروز را که قابليت حمل اسلحۀ ذروي و يا متعارفي را دارد، مؤفقانه آزمايش کرده است.

يک بيانيۀ امروزي مشعر است که اين راکت که از هوا شليک گرديد، برد ۳۵۰ کيلومتر داشته و ميتواند با دقت زياد کلاهک ها را بهدف برساند.

اين بيانيه مشعر است که اين راکت، پاکستان را قادر ميسازد تا به قابليت هاي بهتر دفاعي در زمين يا بحر نايل شود.

اين آزمايش راکت يک روز بعد ازان صورت گرفت که هند گفت يک راکت قابل حمل اسلحۀ ذروي را که ميتواند تا سه هزار کيلومتر دورتر بهدف برسد، آزمايش کرده است.

هند و پاکستان، دو رقيب جنوب آسيا از سال ۱۹۹۸ باينطرف که هردو نشان دادند قابليت ذروي دارند، آزمايشات راکت را براه انداخته اند. اين دو همسايه سه بار جنگيده اند.

XS
SM
MD
LG