لینک های دسترسی

قواي نظامي آستراليا ادعاهاي سؤ رفتار را در افغانستان تحت تحقيق قرار داده است.


قواي نظامي آستراليا ادعاهاي سؤ رفتار عساکر را بمقابل زندانيان در افغانستان تحت تحقيق قرار داده است.

قواي نظامي اين تحقيقات را امروز اعلام کرد. اعلاميه مشعر است که اين ادعاها را يک قوماندان ارشد اردوي ملي افغانستان طي ملاقاتي با صاحب منصبان آيسف تحت رهبري ناتو مطرح کرده است.

مقامات دفاعي آستراليا در مورد اين ادعاها تفصيلي ارائه نکردند ولي گفتند اين ادعاها در مورد روش بمقابل شورشيان مظنون بود.

يک گزارش راديو در آستراليا حاکيست که اين اين اتهامات در مورد چهار طالب است که بعد از قتل يک عسکر آستراليائي در تبادلات آتش، ماۀ گذشته توقيف شده بودند.

يک سخنگوي قواي دفاعي آستراليا ميگويد اين موضوع خيلي جدي تلقي ميشود و علاوه کرد که عساکر آستراليائي تعليمات ديده اند که با زندانيان بنحو محفوظ و انساني رويه نمايند.

ستيڤن سمث، وزير خارجۀ آستراليا ميگويد بوي جزئيات کامل نتايج تحقيقات ارائه خواهد شد.

مفسرين دفاعي ميگويند اين ادعاها بخشي از زندگي در نقاط جنگ زده است که به تندروان طالب و القاعده تدريس ميشود که وقتي دستگير شدند ادعا نمايند که با آنها رويۀ نامناسب شده است.

آستراليا هنوز در حدود يک هزار عسکر در افغانستان دارد و در سال ۲۰۰۱ بمنظور برانداختن طالبان از قدرت بقواي تحت رهبري ايالات متحده در افغانستان شامل شد.

XS
SM
MD
LG