لینک های دسترسی

ملل متحد باوجود ضبط مواد توسط حکومت برما ارسال کمک را به آن کشور از سر ميگيرد.


ملل متحد ميگويد باوجود ضبط مواد کمکي به به کشور تحت سلطۀ قواي نظامي برما پروازهاي امدادي را براي مصيبت ديدگان توفان بحري هفتۀ گذشته، بروز شنبه از سر ميگيرد.

قبلاً مقامات پروگرام غذائي جهان ملل متحد گفته بودند که در قبال ضبط دو محمولۀ مواد غذائي، ارسال کمک را به آن کشور تعليق ميکنند.

مقامات ميگويند آنها تصميم گرفتند که دو پرواز ديگر را که قبلاً پلان گزاري شده بود بفرستند و در عين زمان بمباحثات روي توزيع کمک با حکومت برما ادامه بدهند.

برما موافقه نموده تا کمک خارجي را بپذيرد، ولي اصرار ميورزد که از اتباع آن کشور براي توزيع مواد استفاده شود.

اين اقدامات حکومت برما باعث خشم

بين المللي گرديده است. تخمين ميشود که صدها هزار نفر در برما منتظر کمک هستند ولي حکومت برما که تحت کنترول شديد قرار دارد، از اجازه دادن بکارمندان خارجي امتناع ميورزد.

مقامات برما ميگويند نرگس در حدود ۲۳ هزار نفر را کشته ولي تقريباً يک هفته بعد از وقوع توفان، ۴۲ هزار نفر ديگر هنوز مفقودالاثر ميباشند. ايالات متحده و ساير مقامات هشدار ميدهند که تعداد قربانيان اين توفان بحري شايد به ۱۰۰ هزار نفر بلند برود.

XS
SM
MD
LG