لینک های دسترسی

باوجود تخريبات ناشي از توفان بحري در برما، همه پرسي براه افتاد.


حکمروايان نظامي برما در حالي پلان همه پرسي اصلاحات قانون اساسي را به پيش بردند که جان بسلامت بردگان توفان بحري يک هفته قبل، منتظر کمک هستند.

اين توفان هفتۀ گذشته در منطقۀ دهانۀ درياي ايراوادي بربادي و تلفات و خسارات عظيمي را ببار آورد. دران توفان بحري حد اقل ۶۲ هزار نفر کشته و مفقودالاثر شده اند و ممکن است که هزاران قرباني ديگر هنوز شمار نشده باشد.

همه پرسي در مناطق شديداً مصيبت ديده بتعويق انداخته شد ولي در ساير مناطق راي گيري مطابق به تقسيم اوقات آغاز يافت.

مقامات تعداد اشتراک کنندگان در همه پرسي و يا نتايج آنرا افشا نکرده اند. اما گزارش هاي تائيد ناشده از برما حاکيست که در مراکز مختلف در سراسر کشور راي دهندگان تهديد و تخويف ميشدند.

جنرال هائي که در برما حکمروائي ميکنند براي آراي بيشتر بطرفداري از اين ميثاق جديد، که مخالفين ميگويند صرف قبضۀ نظاميان را بر کشور تحکيم مينمايد، فشار وارد ميکنند.

XS
SM
MD
LG