لینک های دسترسی

حکومت عراق با قواي ملاي شيعه متارکه کرد.


يک مشاور مقتدي الصدر ملاي تندرو شيعه ميگويد آن جنبش بمنظور ختم جنگ در شهر صدر بغداد با حکومت روي يک آتش بس توافق کرده است.

اين مشاور امروز متارکه را در شهر نجف اعلام نمود. شيخ صلاح العبيدي ميگويد اين توافق بروز يکشنبه مرعي الاجرا خواهد شد.

علي الدباغ، نطاق حکومت عراق ميگويد نوري المالکي، صدراعظم از آتش بس حمايت ميکند.

اين سخنگو ميگويد اين توافق نمايانگر هدف حکومت براي حکمفرما ساختن قانون در شهر صدر و از بين بردن بم هاي آن است. او ميگويد اين توافق همچنان بقواي امنيتي حق جستجوي هر محل مظنون بذخيرۀ اسلحه را ميدهد.

جنگ در شهر صدر از اواخر ماۀ مارچ باينطرف وقتي تشديد شد که نوري المالکي، صدراعظم عراق سرکوبي مليشياي شيعۀ پيرو ملاي ضد امريکا را هدايت داد. صدها نفر کشته شده اند.

در ساير خبرها، مقامات نظامي عراق آغاز تهاجم جديدي را عليۀ القاعده در عراق در شهر شمال موصل اعلام کرده است.

XS
SM
MD
LG