لینک های دسترسی

حزب الله بحضور مسلح خود در بيروت خاتمه ميدهد.


حزب الله ميگويد به تعقيب يک تعهد قواي نظامي لبنان که اقدامات حکومت را عليۀ آن گروه برميگرداند، جنگجويان خود را از جاده هاي بيروت، پايتخت آن کشور برون ميکند.

اما آن گروۀ اسلاميست طي يک بيانيۀ امروزي گفت که به کمپاين عدم پيروي مدني تاوقتي ادامه خواهد داد که تقاضاهاي سياسي گروه برآورده شود.

اين اعلاميه اندکي بعد ازان صادر شد که قومانداني نظامي لبنان گفت ميخواهد آمر امنيت ميدان هوائي بيروت را که طرفدار حزب الله است، دوباره بعهده اش منصوب سازد. برکناري او توسط حکومت تصادمات مهلک هفتۀ جاري را بين جنگجويان حزب الله و مليشياي پيرو حکومت بهره مند از پشتيباني ايالات متحده سبب شد.

قواي نظامي همچنان گفت که با شبکۀ جنجال برانگيز مخابرات حزب الله طوري معامله خواهد کرد که نه به حزب الله و نه به مصالح ملي صدمه وارد نکند.

قبلاً در طول روز فؤاد سينيورا، صدراعظم لبنان از قواي نظامي تقاضا نموده تا تندروان مسلح را از جاده ها اخراج کند.

XS
SM
MD
LG