لینک های دسترسی

در شمال غرب پاکستان سه شيعه کشته شدند.


پوليس ميگويد افراد مسلح امروز طي يک عمل خشونت فرقوي، سه نفر را در شمال غرب پاکستان بضرب گلوله کشتند.

اين حمله کنندگان بر يک دکان در شهر ديرۀ اسمعيل خان در ولايت سرحد شمال غربي آتش زده، دکاندار و دو نفر ديگر را بقتل رسانيدند.

پوليس ميگويد قربانيان همه شيعه بودند و اين گلوله باري را منحيث يک حملۀ مظنون فرقوي تحت تحقيق قرار داده اند.

اکثريت نفوس پاکستان سني است. شيعيان در حدود ۲۰٪ نفوس ۱۶۰ مليون نفري پاکستان را تشکيل ميدهند. هردو جامعه در پاکستان عموماً همزيستي مسالمت آميز دارند ولي تندروان هردو جانب از سال هاي ۱۹۸۰ باينطرف همديگر را در خشونت هاي فرقوي هدف قرار ميدهند.
XS
SM
MD
LG