لینک های دسترسی

روسيه طيارات جنگي ناتو را خطرناک خوانده تقبيح نمود.


قوماندان قواي هوائي روسيه ميگويد طيارات جنگي ناتو به طيارات بم افگن روسيه در ماموريت هاي قطبي بصورت خطرناکي نزديک ميشوند.

جنرال الکزاندر زلين امروز بوسايل نشراتي روسيه گفت که طيارات F-15 ، F-16 ، و F-22 بطيارات روسي نزديک شده و از مقررات محافظتي پيروي نميکند. او گفت اين مانورهاي خطرناک تخطي از معيارهاي بين المللي هوانوردي است.

يک آژانس خبرگزاري روسيه از قول زلين گزارش داد که طيارات ناتو بر بم افگن هاي برد طويل روسيه در قلمرو فضائي بيطرف حمله ميکند و ميگويد که کلمۀ حمله را بيهوده استعمال نکرده است. او ميگويد شرکاي روسيه براي حمله اربيه ميشوند و اقدامات متقابل را بمنظور برخورد با طيارات متهاجم دشمن تمرين ميکنند. در عين زمان، جنرال زلين گفت عملۀ روسيه از خويشتن داري و انضباط کار ميگيرند.

روسيه بنوبۀ خود، بتخطي از معيارهاي هوانوردي متهم گرديده است.

XS
SM
MD
LG