لینک های دسترسی

سودان روابط را با چاد قطع کرده در جستجوي شورشيان در پايتخت است


سودان روابط خود را با چاد، همسايه اش قطع نموده آن کشور را به پشتيباني از يک حملۀ شورشيان دارفور بر خوطوم، پايتخت سودان متهم نمود.

عمرالبشير، رئيس جمهور سودان، طي بيانيه اي که در سراسر کشور پخش شد گفت حکومت چاد را مسؤل حملۀ روز شنبه ميداند و راۀ ديگري جزء قطع روابط با آن کشور ندارد.

آقاي بشير همچنان گفت اين حملۀ گروۀ شورشي جنبش عدالت و مساوات کاملاً عقب زده شده است. مقامات قيود بر گشت و گزار را بر خرطوم رفع کردند ولي اين قيود بر شهر ام درمان که در ساحل ديگر درياي نيل در مقابل خرطوم قرار دارد، حفظ گرديده است.

تلويزيون سودان امروز يک تصوير خليل ابراهيم، رهبر جنبش عدالت و مساوات را نشر کرده گفت که شايد در ام درمان پنهان شده باشد.

تلويزيون سودان از باشندگان آن شهر خواستار شد که اگر او را ديدند بمقامات اطلاع بدهند. اين حملۀ شورشيان اولين واقعۀ رسيدن جنگ دارفور به پايتخت سودان را تمثيل ميکند.

حکومت چاد هرنوع دست داشتن درين حمله را تکذيب کرد.

XS
SM
MD
LG