لینک های دسترسی

ترکيه ميگويد بر شورشيان کرد در عراق حملات هوائي نمود


ترکيه ميگويد قواي آن کشور ديشب بر مواضع شورشيان در شمال عراق حملات شديد هوائي و توپخانه را براه انداخت.

قواي نظامي ترکيه امروز گفت که طيارات جنگي آن کشور يک دسته از اعضاي کارگران کردستان را که بيک منطقۀ نزديک سرحد عراق عقب نشيني کرده بودند، هدف قرار داد.

اردوي ترکيه گفت اين تندروان حزب کراگران کردستان در يک حملۀ روز جمعه بر مواضع قواي نظامي ترکيه در همکاري که باعث قتل دو عسکر ترکيه شد، سهم گرفته بودند.

اين دومين حملۀ هوائي ترکيه بانتقام ازين حملۀ حزب کارگران کردستان بود. مقامات نظامي ترکيه ميگويند عساکر آن کشور ۱۹ شورشي کرد را در حملۀ هوائي روز شنبه بر سنگر شورشيان در همکاري در سرحد عراق و ايران کشتند.

قواي نظامي ميگويد چهار عسکر در جريان تعقيب شورشيان کشته شدند.

XS
SM
MD
LG